apmokėti

apmokėti
1 apmokė́ti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokė́t ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokė́ta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu vyro (sov.) sp. Prašymas turi būti apmokėtas [žyminiu mokesčiu] . Apmokamos atostogos . | refl. tr., intr.: Apsimokė́jau visas skolas Š. Kada gi tu apsimokėsi už išmuštus langus? Ob. Apsimokė́jau krautuvė[je] Šts.tr. pateisinti, atlyginti įdėtą triūsą, išlaidas: Geras žemės įdirbimas gausiai apmokės darbą . Svarbiausia yra tai, kiek karvė duoda pieno, koks jo riebumas ir kaip ji apmoka pašarus . 2. intr. prk. atlyginti, atsiteisti kokiu veiksmu už kieno padarytą veiksmą: Brangiai apmokėjo, didžiai atkeršijo Dainavos raiteliai už skaistų Meilužės veidą V.Krėv. 3. refl. būti verta, naudinga: Viską pirk i vėl ausk – neapsimóka (neverta) Pn. Šitoks geras rūbas neapsmóka parduot Trgn. Daugiau su jais neapsimóka susidėt, kad jie negali paskolint arklį Mrj. Ė, šiandie negraži diena – neapsimoka anksti keltis Srv. Apsimokamas darbas . Oi, oi, vaikeli, kelias neapsimóka (neverta dėl to taip toli vykti) Srj. ^ Apsimoka kaip arkliui šiaudai PPr307. \ mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti; permokėti; primokėti; sumokėti; užmokėti; paužmokėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apmokėti — vksm. Apmokėti keliõnės i̇̀šlaidas, sąskaitą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prašymas apmokėti išlaidas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Bandomosios integruotos strategijos vykdytojo užpildytas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą formą šios strategijos vykdytojo (vietos veiklos grupės) parengtas dokumentas, teikiamas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apmokėjimas — 1 apmokėjimas sm. (1) 1. Sut → 1 apmokėti 1: Yra tai skolos apmokėjimas, atsilyginimas Blv. Buvo įvestas papildomas apmokėjimas dalyvaujantiems linarūtėje sp. | refl.: Apsimokėjimui išeina visi kasmet valsčių paskiriami piningai rš. 2. refl. → 1… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokomatas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: mokomãtas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė:« mok[ėti] + [aut]omatas. Ypatingasis požymis: kontaminacinis darinys Giminiški naujažodžiai: jezomatas; parkomatas. Pateikta: 2011… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • antmokėti — 1 antmokėti (ž.) intr. permokėti, duoti viršaus: Brangiai reik antmokėti perkant Dr. mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgesyti — 1 apgesyti tr. 1. kiek numalšinti, kiek sumažinti: Troškulį apgesysi BM51. Kai uždėjau karbolio ant sopantį dantį, tai kiek apgẽsė Ds. Ar tatai ... rūstybės ir nopykantos apgesyt negal DP559. 2. kiek apmokėti (skolą): Apgẽsė skolas, tai dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkišti — apkìšti, àpkiša, o tr. 1. iš visų pusių apdėti, apkaišyti: Apkišk kiaušinius (kraitelę su kiaušiniais) šienu, kad nesudužtų Ėr. Apkišk drobulės pašalius, kad ištįsę nebūtų iš lovos Šts. | Ana apkìšo žolėmis kryžių J. | refl. tr., intr.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmokinėti — 1 apmokinėti Str iter. dem. 1 apmokėti 1: Paima, paskui apmokinėja Ad. Apmokinėjo už pirkią Msn. mokinėti; apmokinėti; išmokinėti; sumokinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmuityti — 1 apmuĩtyti tr. apmokėti muitą: Biškį apmuĩtijome, ir ėjo Pgg. muityti; apmuityti; atmuityti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”